Kim Hjerrild

  • Finans- og økonomiordfører i ALTERNATIVET
  • Kandidat til folketingsvalget 2022
  • Tidl. medlem af Borgerrepræsentationen, tidl. bestyrelsesmedlem i HOFOR, Elkraft mm.

MÆRKESAGER

DERFOR STILLER JEG OP TIL FOLKETINGSVALGET

Jeg stiller - for første gang - op som folketingskandidat for Alternativet for at bidrage med min viden og mine erfaringer fra årtiers politisk engagement og fra en erhvervskarriere med ledelse, forretnings- og strategiudvikling og økonomi / cirkulær økonomi i centrum. Som finans- og økonomiordfører er det min primære opgave at sikre, at Alternativet er tro mod alle tre bundlinjer - den miljømæssige, den sociale OG den økonomiske.

HVORFOR ALTERNATIVET?

  • Klimakrisen – og alle de hermed relaterede kriser – er og bliver den altafgørende udfordring og opgave for vores generation. INTET andet parti er i nærheden af Alternativet, når det handler om at forstå og agere på, at vi skal omstille vores samfund hurtigt og konsekvent. Til et samfund i balance med planetens bæreevne og med respekt for alt levende. For vores egen skyld, men først og fremmest for vore børns og kommende generationers skyld.

 

  • Fordi vi har holdt fast i vores idealer om et bedre, mere åbent og inddragende demokrati. Vi, som er blevet ved med at være aktive i partiet (og de som siden er kommet til), er mere end nogensinde samlet om samme ambition: At skabe et parti, hvor demokratiets grundværdier – åbenhed, gennemsigtighed, borger / medlemsinddragelse, faglighed, dialog, pluralisme, ansvarlighed og ordentlighed i ledelse - faktisk søges praktiseret og stadig udviklet.

 

For mig er Å vor tids vigtigste lærings- og demokratiprojekt. En bevægelse og et parti som giver håb om, at vi kan nå at redde vores civilisation, fordi vi forstår og favner de klimamæssige, sociale og ressourcemæssige udfordringer, som vores verden står midt i. Klimakrisen, fattigdoms- og flygtningekrisen, energi-, vand- og fødevarekrisen er alle accelererende kriser, der reelt truer menneskers levevilkår og værdighed overalt på kloden. Ikke at gøre noget, er ikke en mulighed for mig, hvis jeg skal kunne se mine børn i øjnene. Alternativets afgørende bidrag er, at vi har indset, at den nuværende politiske og økonomiske kultur er en del af problemet - og at vi har brug for at genskabe den politiske samtale om de store og vigtige spørgsmål, hvis vi skal omstille samfundet med den konsekvens og hastighed, som situationen kræver. Vores fornemste mål er at inspirere mennesker til at blive aktive medborgere, som engagerer sig med al deres viden, erfaring, nysgerrighed og kreativitet i at (med)skabe en bæredygtig og bedre verden.

POLITISKE MÆRKESAGER

Jeg har flere mærkesager, men dette valg vil jeg især have fokus på ét meget vigtigt spørgsmål: Hvordan vi gentænker byudviklingen i og omkring hovedstaden.

 

Konkret vil jeg fortsætte med at tale for et NEJ til Lynetteholmen og et NEJ til byggeri på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Disse projekter ser jeg som dybt forældede og som symboler på den vækstafhængige tænkning, som har bragt os til, hvor vi er i dag: På kanten af en klima-, natur- og ressourcekrise, som vil blive stedse mere kritisk for alle samfund på kloden.

Alternativet til Lynetteholmen og de andre byggerier på natur er en intelligent byfortætning, hvor vi bygger videre på den fingerplan, som hovedstadsregionen med rette er blevet verdensberømt for. Der er MASSER af plads til at opføre billige og bæredygtige boliger i kommunerne udenfor København, tæt på S-tog og med potentialet for at blive nye, kreative og attraktive bycentre.

Politikken Kronik Lynetteholm

Opdel København i flere bydelskommuner og skab et Hovedstadsråd for hele regionen


København er med sine 635.000 indbyggere blevet FOR stor og afstanden mellem rådhuset og den enkelte borger blokerer for et bedre demokrati og for udviklingen af bedre løsninger. Det gælder indenfor børn og ungeområdet og de øvrige velfærdsområder og det gælder indenfor lokalplanlægning og byens drift. Tiden er moden til at vi skaber 7-10 bydelskommuner og kombinerer dem med et nyt Hovedstadsråd.

JA til regional koordinering af bolig-, erhverv- og trafikudviklingen i hovedstaden


Det eneste, der reelt kan sikre flere billige boliger, bedre trafik og en bæredygtig og balanceret byudvikling i København, er hvis der sker en fælles planlægning og koordinering i hele hovedstadsområdet. Hvis Københavns kommune bliver ved med at gå solo, risikerer vi at ødelægge byens åbne karakter og grønne åndehuller UDEN at der kommer ret mange billige boliger ud af det.
 
 

PERSONEN KIM HJERRILD

Jeg er 62 år og bor på Frederiksberg med min kone og mit livs kærlighed, Karin, som er gymnasielærer. Jeg har fire vidunderlige børn, som er en afgørende inspiration for mig og mit engagement i klimakampen. Jeg har mange års erfaring bag mig som politisk aktiv og har siddet i diverse lederstillinger i private virksomheder, NGO'er og i det offentlige. Aktuelt arbejder jeg med cirkulær og grøn omstilling, primært i erhvervslivet. Cirkulær økonomi hænger for mig tæt sammen med doughnut- og regenerativ økonomi. Som Alternativ vil jeg arbejde for, at bæredygtige og holistiske perspektiver som disse kommer til at præge alle sektorer i samfundet.

Professionelt er jeg program- og teamleder i Lifestyle & Design Cluster, hvor jeg arbejder med fremme af cirkulær og grøn omstilling i danske virksomheder og organisationer. Jeg er involveret i både nordisk og internationalt samarbejde indenfor cirkulær økonomi og er i det hele taget en kæmpe tilhænger af EU og forpligtende internationalt samarbejde.

BONUSINFO: Jeg ELSKER musik og sang, og drømmer om skoler, som vil bruge musikken og sangen meget mere aktivt i hverdagen. Jeg var som fagligt ansvarlig chef den drivende kraft bag udviklingen af REN Kærlighed til KBH – det var første gang, Københavns kommune anvendte nudging i stor skala.