Kim Hjerrild

- ORDFØRER FOR FOLKESKOLE OG ØKONOMI FOR ALTERNATIVET KØBENHAVN

MÆRKESAGER

  • Styrk folkeskolen og sæt den fri. Giv den RO og RESSOURCER til udvikling. LÆS MERE
  • Stop gælden og skab en GRØN byudvikling FOR alle og MED alle.   LÆS MERE
  • Kommunen skal understøtte BYENS FÆLLESSKABER på tværs af generationer og grupper.  LÆS MERE

Styrk folkeskolen og sæt den fri

De tre væsentligste mål, du vil arbejde for på skoleområdet?

  • Vi skal have en læringskultur for FREMTIDEN, hvor dannelse, nysgerrighed og engagement næres, og hvor det er naturligt at eksperimentere, fejle og udvikle sig i et trygt miljø. Den ensidige fokus på bestemte læringsmål og test gør bare alle en (lille smule) dummere.
  • Den enkelte skole gives langt større indflydelse på timeantal, fagsammensætning, læringsmålstyring, anvendelse af karakterer og nationale tests.
  • De praktiske og musiske fag skal styrkes. Børns medfødte kreativitet og færdigheder indenfor håndværk, service, musik, kunst og kultur skal understøttes og udvikles.HENT FLYER HER
Kærligheden til København er stærk og tydelig hos Alternativets ældste men stadig unge Østerbro-kandidat. Den mærker man både på arbejdet som økonomichef, blandt de mange forældre, der dagligt henter glade børn fra Heibergskolen, og når man møder Kim på gaden: "Glade børn lærer bedst", plejer Kim at sige, og derfor er det afgørende, at der er overskud at hente i de miljøer, hvor børnene vokser op. Det er afgørende, at skolen og lærerne, som er de nærmeste til at vurdere behovet, selv har mulighed for at beslutte, hvordan behovet imødekommes. Det samme gælder social- og plejesektoren: Ansvaret skal ud til dem, der har behov for det. Det giver ikke blot bedre arbejdsglæder hos lærere, socialrådgiver og plejepersonale, men også langt bedre kommunal service til os borgere.

Stop gælden og skab en GRØN byudvikling FOR alle og MED alle.

Gælden i By&Havn og Metroselskabet er i fare for at løbe løbsk! Og det er et kæmpe problem for kommunens økonomiske og politiske handlefrihed. Det har københavnerne krav på at vide, inden de går til valgurnerne den 21. november for at vælge en ny Borgerrepræsentation.

Siden etableringen af Ørestadsselskabet i 1992  har der støt og roligt fundet en opbygning af gæld sted i By&Havn og Metroselskabet. Pt. er gælden i disse to selskaber svimlende 44,5 mia. kr.! Københavns kommune er hovedejer af begge selskaber og kommunen garanterer 100 pct for gælden i dem begge.

Da de to selskaber blev etableret, var tanken, at den opbyggede gæld skulle forrentes og efter nogle årtier betales tilbage ved hjælp af indtægterne i selskaberne. For hvert år, der er gået siden da, er tilbagebetalingen blevet udskudt og det bliver stadig mere usandsynligt, om selskaberne nogensinde selv vil kunne betale den tilbage!

Den meget store gæld lægger et tungt og støt voksende pres på Københavns kommune for, at By&Havn skal lykkes med at udvikle og sælge arealer i den nødvendige (hurtige) takt og til de nødvendige (høje) priser. Investorerne ved selvsagt godt, at By&Havn er under pres for at sælge sine arealer hurtigt til en høj pris – og derfor tager de sig selvfølgelig godt betalt.

Betalingen sker i form af krav om meget høje bebyggelsesprocenter, som ofte kun kan nås ved at bygge i højden, og krav om dispensation for kommunens almindelige krav til arkitektonisk kvalitet, grønne friarealer, P-pladser, påvirkning af nærmiljøet og tilpasning til byens samlede udtryk.

Og det allerværste er, at kravet til By&Havn om at sælge så dyrt som muligt strider direkte mod et bredt politisk ønske om, at der opføres flere billige boliger i København!

Derfor siger jeg:

STOP GÆLDEN før, at vi får bygget et København, som ingen ønsker – og slet ikke københavnerne. BILLIGE BOLIGER i en GRØN og BÆREDYGTIG BY kræver en ny løsning.

Kommunen skal understøtte BYENS FÆLLESSKABER på tværs af generationer og grupper.

For Alternativet og mig er det et vigtigt mål, at sikre København som en rummelig by for ALLE - fordi byen er bedst, når den er mangfoldig og giver (hjerte-)rum for alle mulige slags mennesker og tilværelser. Byen skal tilbyde og fremme møder på kryds og tværs af alder, køn, baggrund og alle mulige orienteringer. Den levende, spontane og givende samtale mellem generationerne drømmer jeg om, bliver et nyt kendetegn for vores by.

Lige nu går det den forkerte vej og det skal vi stoppe. København må ikke blive en eksklusiv fest, men skal forblive dén livskraftige, omsorgsfulde og robuste by, som så mange af os elsker. Vigtigst: Vi skal have mange flere billige og tilgængelige boliger. Og de skal bygges og administreres, så københavnerne - ung og gammel, singler og familier, gamle og nye danskere - lettere kan komme til at bo sammen.

Desuden skal vi slippe KULTUREN og kulturpolikken løs og give de københavnske bydele flere penge og muligheder for at udvikle deres egne tiltag og egen kulturelle profil. Kultur skabes af mennesker for mennesker og den må i mine øjne gerne brede sig meget mere ud og turde meget mere. Kultur kan være fri, elitær og kontrær og kultur kan være folkelig og have et mål om at skabe fællesskab og mening. Den kan være det samtidig eller hver for sig. Bare der SKER noget ude blandt københavnerne – unge og gamle - så er det OK for mig.

Personen Kim Hjerrild

Jeg er 57 år og bor på Østerbro med min kone og mit livs kærlighed, Karin, som er gymnasielærer, samt vores fire vidunderlige børn: Gustav (19), Esther (16), Sigurd (15) og Inge (10), som alle går eller har gået på Heibergskolen. Jeg har mange års erfaring bag mig som politisk aktiv og har siddet i diverse lederstillinger i private virksomheder, NGO'er og i det offentlige. Som far, tidligere generalsekretær for folkehøjskolerne og nuværende chef i kommunen er jeg blevet Alternativets skoleordfører med fokus på styrkelse af folkeskolen og byens fællesskaber, og er samtidig ansvarlig for, at Alternativet har styr på den ØKONOMISKE bundlinje - på samme måde, som vi også tager ansvar for de to andre bundlinjer: MILJØMÆSSIG og SOCIAL retfærdighed.
Tidligere var jeg næstformand i storkreds København og er bredt interesseret i politik, kultur og bæredygtighed. Jeg er en aktiv støtte for Alternativets idegrundlag og læringskultur, international politik, uddannelsespolitik, iværksætteri. Professionelt er jeg økonomichef i Københavns Ejendomme & Indkøb, en del af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. BONUSINFO: Jeg ELSKER musik og sang, og drømmer om skoler, som vil bruge musikken og sangen meget mere aktivt i hverdagen. Jeg var som fagligt ansvarlig chef den drivende kraft bag udviklingen af REN Kærlighed til KBH – det var første gang, Københavns kommune anvendte nudging i stor skala. HENT FLYER OM KIM HJERRILD
Send mig dine forslag Du må altid sende mig en email, hvis du har spørgsmål, kommentarer, er uenig, vred, glad, eller hvis du har noget på hjerte, som jeg kan tage med på tinge. Jeg læser alle emails og svarer også på dem. Jeg elsker at debattere, men vigtigst af alt giver det mulighed for bære en masse gode forslag videre til drøftelserne i Borgerrepræsentationen. Kh. Kim Hjerrild