DERFOR STILLER JEG OP TIL KOMMUNALVALGET

Jeg stiller op til min 2. periode, fordi jeg brænder for at gøre København til en GRØN foregangsby, hvor rummelighed, demokrati og ligeværd er nøgleværdier.

HENT FLYER HER

JA til flere cykler og bedre kollektiv trafik og NEJ til Lynetteholmen og byggeri på natur. Jeg vil kæmpe for at redde Amager fælled. Billige og bæredygtige boliger og bedre trafik kan kun sikres i samarbejde med hele regionen.

POLITISKE MÆRKESAGER

NEJ til Lynetteholmen og byggeri på Amager Fælled og Stejlepladsen


Lynetteholmen og byggeriet på Amager fælled er blevet symboler på valgets afgørende spørgsmål:

Vil vi fortsætte den topstyrede og investordrevne byudvikling, som koster københavnerne deres grønne og blå åndehuller og som er ved at gøre Københavns kommune til et reservat for de rigeste?

Eller skal vi trykke på pauseknappen, inddrage borgerne - ikke mindst de unge - og sammen tænke os grundigt om?

Politikken Kronik Lynetteholm

Opdel København i flere bydelskommuner og skab et Hovedstadsråd for hele regionen


København er med sine 635.000 indbyggere blevet FOR stor og afstanden mellem rådhuset og den enkelte borger blokerer for et bedre demokrati og for udviklingen af bedre løsninger. Det gælder indenfor børn og ungeområdet og de øvrige velfærdsområder og det gælder indenfor lokalplanlægning og byens drift. Tiden er moden til at vi skaber 7-10 bydelskommuner og kombinerer dem med et nyt Hovedstadsråd.

JA til regional koordinering af bolig-, erhverv- og trafikudviklingen i hovedstaden


Det eneste, der reelt kan sikre flere billige boliger, bedre trafik og en bæredygtig og balanceret byudvikling i København, er hvis der sker en fælles planlægning og koordinering i hele hovedstadsområdet. Hvis Københavns kommune bliver ved med at gå solo, risikerer vi at ødelægge byens åbne karakter og grønne åndehuller UDEN at der kommer ret mange billige boliger ud af det.

HVAD ER DIN VISION FOR DIN KOMMUNE?

At København bliver en by, som går foran og udviser ansvarlighed og kreativitet i forhold til klimakrisen og vores pressede natur. København skal indrettes efter børnenes og de ældres præmisser, så får vi alle en bedre by. Sammen med kommunerne omkring os skal vi udvikle fremtidens bæredygtige storby, som bindes sammen af et transportsystem, hvor cykel, tog og el-(dele)biler spiller sammen.
 

PERSONEN KIM HJERRILD

HVEM ØNSKER DU SOM BORGMESTER I DIN KOMMUNE?

Jeg ønsker et systemskifte i København, fordi jeg mener, at vi har brug for at arbejde meget mere åbent, demokratisk og inddragende i kommunen. Det kræver, at vi lægger 100 års socialdemokratisk overherredømme bag os for en stund. Den person, som bedst kan samle partierne udenom S om demokratisk og ledelsesmæssig fornyelse og styrkede grønne ambitioner, vil jeg bakke op.

I HVILKE UDVALG I KOMMUNEN ØNSKER DU AT REPRÆSENTERE DIT PARTI?

Økonomi
Miljø/Klima
Børn/Skole

Jeg er 61 år og bor på Østerbro med min kone og mit livs kærlighed, Karin, som er gymnasielærer, samt vores fire vidunderlige børn: Gustav (23), Esther (20), Sigurd (19) og Inge (14), som alle går eller har gået på Heibergskolen. Jeg har mange års erfaring bag mig som politisk aktiv og har siddet i diverse lederstillinger i private virksomheder, NGO'er og i det offentlige. Som far, tidligere generalsekretær for folkehøjskolerne og nuværende chef i kommunen er jeg blevet Alternativets skoleordfører med fokus på styrkelse af folkeskolen og byens fællesskaber, og er samtidig ansvarlig for, at Alternativet har styr på den ØKONOMISKE bundlinje - på samme måde, som vi også tager ansvar for de to andre bundlinjer: MILJØMÆSSIG og SOCIAL retfærdighed.

Tidligere var jeg næstformand i storkreds København og er bredt interesseret i politik, kultur og bæredygtighed. Jeg er en aktiv støtte for Alternativets idegrundlag og læringskultur, international politik, uddannelsespolitik, iværksætteri.

Professionelt er jeg Projekt og Teamleder i Lifestyle & Design Cluster, som er Danmarks nationale erhvervsklynge inden for design, mode og møbler.

BONUSINFO: Jeg ELSKER musik og sang, og drømmer om skoler, som vil bruge musikken og sangen meget mere aktivt i hverdagen. Jeg var som fagligt ansvarlig chef den drivende kraft bag udviklingen af REN Kærlighed til KBH – det var første gang, Københavns kommune anvendte nudging i stor skala.

HENT FLYER OM KIM HJERRILD

Send mig dine forslag
Du må altid sende mig en email, hvis du har spørgsmål, kommentarer, er uenig, vred, glad, eller hvis du har noget på hjerte, som jeg kan tage med på tinge. 
Jeg læser alle emails og svarer også på dem. Jeg elsker at debattere, men vigtigst af alt giver det mulighed for bære en masse gode forslag videre til drøftelserne i Borgerrepræsentationen.

Kh. Kim Hjerrild